МВР

Дирекция "ОП"

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, представляващи части от курортни комплекси и бази за отдих на МВР, имоти – публична държавна собственост

08 апр 2016

Търг (doc)

 23 май 2017 | 18:06