МВР

Дирекция "ОП"

 

Заповеди относно определяне на участници, спечелили проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-316/07.04.2016 на минисъта на вътрешните реабот...

10 юни 2016

Заповеди относно определяне на участници, спечелили проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-316/07.04.2016 на минисъта на вътрешните реаботи за отдаване под наем на обекти, представляващи част oт курортни комплекси и бази за отдих на МВР и заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, представляващи части от курортни комплекси и бази за отдих на МВР – за обект „Тенис корт“, находящ се в база за отдих „Зеленика“, гр. Китен, област Бургас, открит със заповед № 8121з-316/07.04.2016 г. на министъра на вътрешните работи

Заповеди относно определяне на участници, спечелили проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-316/07.04.2016 на минисъта на вътрешните реаботи за отдаване под наем на обекти, представляващи част oт курортни комплекси и бази за отдих на МВР и заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, представляващи части от курортни комплекси и бази за отдих на МВР – за обект „Тенис корт“, находящ се в база за отдих „Зеленика“, гр. Китен, област Бургас, открит със заповед № 8121з-316/07.04.2016 г. на министъра на вътрешните работи

Заповед № 8121з-574/07.06.2016 (pdf)

Заповед № 8121з-575/07.06.2016 (pdf)

Заповед № 8121з-576/07.06.2016 (pdf)

Заповед за прекратяване № 8121з-573/07.06.2016 (pdf)

 23 май 2017 | 18:06