МВР

Дирекция "ОП"

 

„Доставка на лични предпазни средства за служителите, обслужващи машините за лазерна перфорация в центровете за персонализация на български лични документи”.

14 дек 2016


Пазарна консултация (doc)

Техническа спецификация (doc)

Ценова оферта (doc)

Сведение за участника (doc)

14.12.2016

Срокът на пазарната консултация се удължава до 17:00 часа на 10.01.2017г.

20.12.2016

 23 май 2017 | 18:06