МВР

Дирекция "ОП"

 

Пазарна консултация: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве и инвеститорски контрол на обект: "Проектиране, авторски н...

27 фев 2017

Пазарна консултация: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве и инвеститорски контрол на обект: "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на "Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение", дейност по проект "Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство", част от програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи"

Пазарна консултация (doc)

Техническа спецификация (doc)

Ценово предложение (doc)

Сведения за участника (doc)

27.02.2017

 23 май 2017 | 18:06