МВР

Дирекция "ОП"

 

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № КСИ-57, публикувано на 04.04.2018 г.

04 апр 2018

 04 април 2018 | 17:00