МВР

Дирекция "ОП"

 

Становище за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП

10 мар 2017

Прикачени документи СТАНОВИЩЕ АОП 29.05.2017   (pdf - 369,00KB) - 26 яну 2018 11:59

 26 януари 2018 | 12:01