МВР

Дирекция "ОП"

 

Доставка и монтаж на обзорно сензорна система за наблюдение на хеликоптер

24 мар 2017

00752-2017-0006

Становище АОП - 24.03.2017

 23 май 2017 | 18:06