МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация: „Доставка на комплект оборудване за полицейски автомобили за обезопасяване на пътнотранспортни произшествия"

12 юни 2017

Техническа спецификация (pdf)

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес: [email protected], на вниманието на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане" към отдел „Пътна полиция" при ГДНП. Срок за подаване на предложения и препоръки до 26.06.2017г.

12.06.2017

 24 юни 2017 | 23:24