МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация: Технологично обезпечаване на проекта (доставка на оборудване), по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с две обособ...

13 апр 2017

Техническа спецификация: Технологично обезпечаване на проекта (доставка на оборудване), по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с две обособени позиции.Обособена позиция 1:„Доставка на мобилни работни станции и мишки към тях“.Обособена позиция 2:„Доставка на полиграфи и компоненти за тях“.

Техническа спецификация по поз.1
Техническа спецификация по поз.2


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-жа Илияна Илиева, старши експерт в сектор "Консултативна психология и специализирана психологична подготовка" към ИП-МВР.
Срок за подаване на предложения и препоръки - до 27.04.2017 г.

13.04.2017

 23 май 2017 | 18:06