МВР

Дирекция "ОП"

 

„Провеждане на обучение за работа с полиграф и обучение за правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод при проверки за лоялност на служители и превенция на корупцията в министерството“ по проект „Разширяван...

13 апр 2017

„Провеждане на обучение за работа с полиграф и обучение за правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод при проверки за лоялност на служители и превенция на корупцията в министерството“ по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение за работа с полиграф“;

Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение за правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод при проверки за лоялност на служители и превенция на корупцията в министерството“

Техническа спецификация по поз.1 (doc)
Техническа спецификация по поз.2 (doc)

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-жа Илияна Илиева, старши експерт в сектор "Консултативна психология и специализирана психологична подготовка" към ИП-МВР.
Срок за подаване на предложения и препоръки - до 27.04.2017 г.

13.04.2017

 23 май 2017 | 18:06