МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация: "Печат на брошура."

12 май 2017

Техническа спецификация (pdf)


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-н Николай Банев, началник на сектор "Международно сътрудничество, проектни и административни дейности и информационно обслужване" към НИК-МВР.
Срок за подаване на предложения и препоръки - до 26.05.2017 г

12.05.2017

 23 май 2017 | 18:06