МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация: "Провеждане на специализирано експертно изследване на тема: Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед осъществяване на ранна превенция" по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР...

13 апр 2017

Техническа спецификация: "Провеждане на специализирано експертно изследване на тема: Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед осъществяване на ранна превенция" по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“.

Техническа спецификация (doc)

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-жа Илияна Илиева, старши експерт в сектор "Консултативна психология и специализирана психологична подготовка" към ИП-МВР.
Срок за подаване на предложения и препоръки - до 27.04.2017 г.

13.04.2017

 23 май 2017 | 18:06