МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Апаратура за анализ на синтетични наркотични вещества за нуждите на СДВР“

22 авг 2018

Лице за контакт: Николай Банев, сл. тел.:02/9829095, e-mail: [email protected]  

Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 2,42MB) - 22 авг 2018 09:07

 22 август 2018 | 09:08