МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за ДНК анализ”

24 авг 2018

Лице за контакт: Николай Банев, сл. тел.:02/9829095, e-mail: [email protected] 

Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 381,00KB) - 24 авг 2018 11:06

 24 август 2018 | 11:06