МВР

Дирекция "ОП"

 

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за ДНК анализ” с две обособени позиции

03 май 2019

Лице за контакт: Николай Банев, сл. тел.:02/9829095, e-mail: [email protected] 
Прикачени документи Техническа спецификация - обособена позиция 1   (pdf - 490,00KB) - 03 май 2019 09:22
Техническа спецификация - обособена позиция 2   (pdf - 365,00KB) - 03 май 2019 09:22

 03 май 2019 | 09:24