МВР

Дирекция "УССД"

 

20-11-2017-010-МПП „Доставка на комплект оборудване за полицейски автомобили за обезопасяване на пътнотранспортни произшествия”

20 ное 2017


Обява - 20.11.2017
Представяне на участник - прилож. №1 - 20.11.2017
Техническа спецификация - прилож. №2 - 20.11.2017
Ценово предложение - прилож. №3 - 20.11.2017
Техническо предложение - прилож. №4 - 20.11.2017
Декларация за липса на обстоятелствата - прилож. №5 -20.11.2017
Проект на договор - прилож. №6 - 20.11.2017


Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 06.12.2017 г. до 17.30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде  на 07.12.2017 г. в 10.00 ч. в сградата на  ДУССД   гр.София.

 01 декември 2017 | 13:33