МВР

Дирекция "УССД"

 

07-02-2019-001-МПП „Доставка сертифицирани грайферомери”

07 фев 2019

 
 Обява
 Представяне на участника - Приложение № 1 - 07.02.2019
 Техническа спецификация - Приложение № 2
 Техническо предложение - Приложение № 3
  Ценово предложение - Приложение № 4 - 07.02.2019
 Декларация по чл. 54 - Приложение № 5
  Проект на договор - Приложение № 6


 Съобщение:
 Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 20.02.2019 г.
 Отваряне на офертите 14.30 ч. на 21.02.2019 г.

 Съобщение за прекратяване

 22 февруари 2019 | 10:07