МВР

Дирекция "УССД"

 

16-03-2018-001-МПП „Доставка на комплект оборудване за полицейски автомобили за обезопасяване на пътнотранспортни произшествия”

16 мар 2018


   Покана - 16.03.2018
  Представяне на участник - прилож. №1 - 16.03.2018
  Техническа спецификация - прилож. №2- 16.03.2018
Ценово предложение - прилож. №3 - 16.03.2018
  Техническо предложение - прилож. №4 - 16.03.2018
  Декларация по чл. 54 - прилож. №5 - 16.03.2018
  Проект на договор - прилож. №6 - 16.03.2018

   Протокол - 30.04.2018

 30 април 2018 | 11:52