МВР

Дирекция "УССД"

 

15-11-2019-003-МПП “Наемане на въздухоплавателно средство за изпълнение на парашутни скокове, с цел осигуряване парашутно – десантната подготовка на служителите от Специализирания отряд за борба с тероризма от Министерството на вътрешните работи”

15 ное 2019


 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 26.11.2019 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 27.11.2019 г.    Час: 14.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29820943


   Обява
 Декларация чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
 Техническо предложение - Приложение № 3
 Ценово предложение - Приложение № 4
 Проект на договор - Приложение № 5


Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 02.12.2019 г.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 03.12.2019 г.    Час: 14.00 ч.

   
Протокол

   Съобщение

 11 март 2020 | 18:40