МВР

Дирекция "УССД"

 

21-12-2017-011-МПП „Доставка на сертифицирани грайферомери“

21 дек 2017

Обява - 21.12.2017
Представяне на участника - прил.1 - 21.12.2017
Техническа спецификация - прил.2 - 21.12.2017
Техническо предложение - прил.3 - 21.12.2017
Ценово предложение- прил.4 - 21.12.2017
Декларация по чл. 54 - прил.5 - 21.12.2017
Проект на - прил.6 - 21.12.2017

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 18.01.2018 г.- 15.30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите: 19.01.2018 г. - 14.00 ч.


Съобщение:
Дейностите по възлагане на обществената поръчка са преустановени.    

                                                                                                                20.03.2018

 20 март 2018 | 15:53