МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Укрепване на административно-спортна сграда със зала за баскетбол към спортен комплекс „Раковски”-гр. София”

24 фев 2020


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Изготвяне на конструктивна експертиза, работен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Укрепване на административно-спортна сграда със зала за баскетбол към спортен комплекс „Раковски”-гр. София”

Обявление за приключване договор

 24 февруари 2020 | 16:23