МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и упражняване на авторски надзор на учебен полигон за нуждите на МВР в гр. София"

17 авг 2018

Обявление за приключване на  договор за ОП УРИ 5785р-23032/16.08.2018 г., с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на учебен полигон за нуждите на МВР в гр. София".

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 17.08.2018

 17 август 2018 | 16:30