МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключен договор за ОП-Д-10/01/02/2013, с предмет: „Изготвяне оценка съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:

31 май 2018

Обявление за приключен договор за ОП-5785р-14290/30/05/2018, с предмет: „Изготвяне оценка съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: "Оптична кабелна линия между структури на централната и местна власт"“ 

Обявление за приключване на договор - 31.05.2018

 31 май 2018 | 14:46