МВР

Дирекция "УССД"

 

23-10-2020-019-СПОР-6/02.06.2020 „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

23 окт 2020

„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП 
Прикачени документи Покана   (pdf - 954,00KB) - 23 окт 2020 13:58
Приложения към поканата   (zip - 506,00KB) - 23 окт 2020 13:58
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 351,00KB) - 03 ное 2020 17:01
Протокол № 1   (pdf - 1,06MB) - 03 ное 2020 17:02
Протокол № 2   (pdf - 981,00KB) - 03 ное 2020 17:03
Протокол № 3   (pdf - 1,06MB) - 12 ное 2020 09:44
Доклад   (pdf - 1,04MB) - 12 ное 2020 09:44
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 614,00KB) - 12 ное 2020 09:45

 12 ноември 2020 | 09:45