МВР

Дирекция "УССД"

 

02-09-2020-016-СПОР-6/02.06.2020 „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

02 сеп 2020

„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП 

Покана с приложения
Прикачени документи Доклад   (pdf - 1,03MB) - 29 сеп 2020 16:38
Решение за прекратяване   (pdf - 915,00KB) - 29 сеп 2020 16:38

 29 септември 2020 | 16:38