МВР

Дирекция "УССД"

 

23-02-2021-004-СПОР-5/02.06.2020 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП

23 фев 2021

Прикачени документи Покана   (pdf - 1,14MB) - 23 фев 2021 17:19
Приложения към поканата   (zip - 843,00KB) - 23 фев 2021 17:19
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 343,00KB) - 12 мар 2021 14:55
Протокол № 1   (pdf - 1,09MB) - 01 апр 2021 14:23
Протокол № 2   (pdf - 986,00KB) - 01 апр 2021 14:23
Доклад   (pdf - 1,42MB) - 01 апр 2021 14:23
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 721,00KB) - 01 апр 2021 14:23

 01 април 2021 | 14:23