МВР

Дирекция "УССД"

 

23-02-2021-003-СПОР-9/08.06.2020 „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП

23 фев 2021

Прикачени документи Покана   (pdf - 1,15MB) - 23 фев 2021 17:04
Приложения към поканата   (zip - 948,00KB) - 23 фев 2021 17:04
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 337,00KB) - 12 мар 2021 14:53
Протокол № 1   (pdf - 1,04MB) - 01 апр 2021 14:56
Протокол № 2   (pdf - 965,00KB) - 01 апр 2021 14:56
Доклад   (pdf - 1,38MB) - 01 апр 2021 14:56
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 704,00KB) - 01 апр 2021 14:56

 01 април 2021 | 14:56