МВР

Дирекция "УССД"

 

04-11-2019-054-МП-26 „Доставка на мундщуци за анализатори на алкохол в дъха тип Draeger Alcotest 7510“

04 ное 2019Линк АОП00752-2019-0036

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 05.12.2019 г.

Телефон за контакт: +35929822581

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 01.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация
   ЕЕДОП

   Решение за одобряване на обявление за изменение   -   Линк
 Техническа спецификация

  Разяснение

  Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Протокол № 1
  Протокол № 2
  Протокол № 3
  Доклад
  Решение за избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор

 16 март 2020 | 11:00