МВР

Дирекция "УССД"

 

09-09-2019-046-МП-19 „Доставка на анализатори на алкохол в дъха"

09 сеп 2019


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.09.2019 г.

Документация
Техническа спецификация
    ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

   Съобщение за отваряне на ценово предложение

 08 ноември 2019 | 14:32