МВР

Дирекция "УССД"

 

18-09-2020-017-СПОР-21/27.11.2018 „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

18 сеп 2020

„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“, по Обособена позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП


Покана с приложенияПрикачени документи Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 372,00KB) - 01 окт 2020 13:56
Протокол № 1   (pdf - 1 001,00KB) - 13 окт 2020 15:35
Протокол № 2   (pdf - 921,00KB) - 13 окт 2020 15:35
Доклад   (pdf - 1,28MB) - 13 окт 2020 15:36
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 591,00KB) - 13 окт 2020 15:36
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 674,00KB) - 20 ное 2020 10:24
Договор   (pdf - 1,85MB) - 20 ное 2020 10:24
Обявление за приключване на договор   (pdf - 917,00KB) - 07 дек 2020 16:57

 07 декември 2020 | 16:57