МВР

Дирекция "УССД"

 

17-10-2019-053-МП-25 „Доставка на преместваема система за тактическо стрелково обучение“

17 окт 2019


Линк АОП - 00752-2019-0035

Срокът за получаване на заявление за участие е 15.11.2019 г.

   Телефон за контакт: + 359 29824059
   Лице за контакт: Станка Бакалова


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 15.10.2019 г.

Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
Проект на договор - Приложение № 2

Разяснения

Разяснения

Разяснения

Протокол № 1

Протокол по чл. 55, ал. 1 от  ППЗОП
Протокол № 2
Решение

Покана

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 3
Протокол № 4
Доклад
Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка
Договор с приложения
Прикачени документи Обявление за приключване на договор   (pdf - 323,00KB) - 14 яну 2021 15:27

 14 януари 2021 | 15:27