МВР

Дирекция "УССД"

 

08-04-2021-005-СПОР-9/08.06.2020 „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техни администрации" по реда на чл.82, ал. 4 от ЗОП

08 апр 2021

Прикачени документи Покана   (pdf - 1,20MB) - 08 апр 2021 16:25
Приложения към поканата   (zip - 851,00KB) - 08 апр 2021 16:25
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 343,00KB) - 22 апр 2021 14:20

 22 април 2021 | 14:20