МВР

Дирекция "УССД"

 

23-07-2020-012-СПОР-7/03.06.2020 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

23 юли 2020

Решение за определяне на изпълнител
Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ по Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“  по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП 

Покана с приложения

Съобщение за отваряне на цени

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за определяне на изпълнител


Прикачени документи Обявление за възложена поръчка   (pdf - 266,00KB) - 01 окт 2020 11:24
Договор   (pdf - 669,00KB) - 01 окт 2020 11:25

 01 октомври 2020 | 11:25