МВР

Дирекция "УССД"

 

02-09-2020-015-СПОР-5/02.06.2020 „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

02 сеп 2020

„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП 

 Покана с приложения

 Съобщение за отваряне на ценови оферти 
 
  
Прикачени документи Протокол   (pdf - 1,19MB) - 29 сеп 2020 16:58
Доклад   (pdf - 965,00KB) - 29 сеп 2020 16:59
Решение за прекратяване   (pdf - 919,00KB) - 29 сеп 2020 16:59

 29 септември 2020 | 16:59