МВР

Дирекция "УССД"

 

23-10-2020-018-СПОР-5/02.06.2020 „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

23 окт 2020

„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП 
Прикачени документи Покана   (pdf - 956,00KB) - 23 окт 2020 13:44
Приложения към поканата   (zip - 546,00KB) - 23 окт 2020 13:44
Протокол № 1   (pdf - 1,52MB) - 30 окт 2020 16:33

 30 октомври 2020 | 16:33