МВР

Дирекция "УССД"

 

23-07-2020-013-СПОР-23/13.11.2019 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на вътрешните работи” по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

23 юли 2020

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на вътрешните работи” по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП 

Покана с приложения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за класиране
Прикачени документи Решение за прекратяване   (pdf - 173,00KB) - 23 окт 2020 16:02
Решение за изменение   (pdf - 426,00KB) - 27 окт 2020 14:35

 27 октомври 2020 | 14:35