МВР

Дирекция "УССД"

 

13-09-2019-048-МП-21 „Организиране на обучителни събития, заключителен семинар и конференция“

13 сеп 2019


  Линк АОП - 00752-2019-0031


  Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 17.10.2019 г.


  Телефон за контакт: + 359 29824059

   Решение за откриване на процедура
    Обявление за поръчка


Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 11.09.2019 г.

Документация
   Техническа спецификация - Приложение № 1
Проект на договор - Приложение 2
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

  Протокол № 1

 Съобщение за отваряне на ценови оферти

 Протокол № 2
 Протокол № 3
 Доклад
 Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка
Договор

Обявление за изменение на договор
Допълнително споразумение
Прикачени документи Обявление за приключване на договор   (pdf - 322,00KB) - 06 ное 2020 11:09

 06 ноември 2020 | 11:09