МВР

Дирекция "УССД"

 

19-08-2020-014-СПОР-11/30.06.2020 „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

19 авг 2020

„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“  по Обособена позиция №1 „Предоставяне на пощенски услуги“  по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

Покана с приложения

Съобщение за отваряне на ценови офертиПрикачени документи Протокол № 1   (pdf - 5,61MB) - 29 сеп 2020 13:38
Протокол № 2   (pdf - 3,38MB) - 29 сеп 2020 13:38
Доклад   (pdf - 2,56MB) - 29 сеп 2020 13:39
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 1,54MB) - 29 сеп 2020 13:39

 29 септември 2020 | 13:39