МВР

Дирекция "УССД"

 

22-01-2021-002-СПОР-13/30.06.2020 „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

22 яну 2021

„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" по Обособена позиция № 3 „Предоставяне на международни куриерски услуги" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП
Прикачени документи Покана   (pdf - 2,92MB) - 22 яну 2021 16:23
Приложения към поканата   (zip - 14,67MB) - 22 яну 2021 16:23
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 238,00KB) - 04 фев 2021 16:28
Протокол № 1   (pdf - 795,00KB) - 16 фев 2021 11:50
Протокол № 2   (pdf - 777,00KB) - 16 фев 2021 11:51
Доклад   (pdf - 1,11MB) - 16 фев 2021 11:51
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 555,00KB) - 16 фев 2021 11:51
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 657,00KB) - 12 апр 2021 14:37
Договор с приложения   (zip - 40,29MB) - 12 апр 2021 15:21

 12 април 2021 | 15:21