МВР

Дирекция "УССД"

 

22-01-2021-001-СПОР-12/30.06.2020 „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

22 яну 2021

„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" по Обособена позиция № 2 „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги" по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП
Прикачени документи Покана   (pdf - 2,83MB) - 22 яну 2021 15:59
Приложения към поканата   (zip - 14,52MB) - 22 яну 2021 16:11
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 237,00KB) - 04 фев 2021 16:25
Протокол № 1   (pdf - 792,00KB) - 16 фев 2021 11:46
Протокол № 2   (pdf - 753,00KB) - 16 фев 2021 11:46
Доклад   (pdf - 1,09MB) - 16 фев 2021 11:46
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 551,00KB) - 16 фев 2021 11:47
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 670,00KB) - 12 апр 2021 12:15
Договор с приложения   (zip - 38,16MB) - 12 апр 2021 12:15

 12 април 2021 | 12:16