МВР

Дирекция "УССД"

 

16-12-2019-060-МП-29 „Внедряване на разширена мобилна локализация (Advanced mobile location – AML) в Национална система 112 на територията на Република България“

16 дек 2019


Аоп линк - 00752-2019-0041

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 17.01.2020 г.      
Телефон за контакт: + 35929823653


Решение за откриване на процедура     ЛИНК
Обявление за поръчка                              ЛИНК

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.12.2019 г    -   ЛИНК

Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
   Проект на договор
    ЕЕДОП

  Протокол № 1

  Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Протокол № 2
  Протокол № 3
  Доклад
  Решение за класиране

  Решение

  Решение за прекратяване

  Обявление за възложена поръчка

 11 юни 2020 | 10:42