МВР

Дирекция "УССД"

 

06-12-2019-059-СПОР-29/22.11.2019 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на Министерството на вътрешните работи”

06 дек 2019


 Срок за предоставяне на офертите до 23:59 часа на 16.12.2019 г.
 Отваряне на офертите - 10:00 часа на 17.12.2019 г.  Покана
  Приложения към покана
Проект на договор - Приложение № 1
Декларация по чл.54, ал.1, т. 7 от ЗОП-Приложение № 2

Съобщение за промяна на часа за отваряне на офертите

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2
Доклад
Решение за избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор

 19 февруари 2020 | 10:41