МВР

Дирекция "УССД"

 

07-11-2019-055-МП-27 „Следгаранционното абонаментно техническо поддържане на „Dräger Drug Test 5000“

07 ное 2019


Линк АОП - 00752-2019-0037

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 09.12.2019 г.
Телефон за контакт: +35929822581Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 04.11.2019 г.

Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
  Проект на договор - Приложение № 2
   ЕЕДОП

  Протокол № 1

  Съобщение за отваряне на ценово предложение

  Протокол № 2
  Протокол № 3
  Доклад
  Решение за класиране

  Обявление за възложена поръчка
  Договор

 12 март 2020 | 10:29