МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици“

20 мар 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 26.03.2020 г.


Пазарно проучване
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 3
Предложение по обособ. поз. № 2- Приложение № 4

 20 март 2020 | 09:13