МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Закупуване на контролна човешка ДНК за извършване на функционална проверка на Система за Real-Time PCR за нуждите на НИК-МВР“

01 апр 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 09.04.2020 г.

Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

 01 април 2020 | 13:57