МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Закупуване на специализирано работно място за анализ и изследване на цифрови доказателства, в областта на информационните и комуникационни технологии"

18 май 2020Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 26.05.2020 г.


Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

 18 май 2020 | 16:33