МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Закупуване на 8 броя системи за средна скорост“

14 май 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 21.05..2020 г.

Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Задание за проектиране и изпълнение - Приложение № 2
Предложение - Приложение № 3

 14 май 2020 | 15:40