МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Логистика за реализиране на дейности по организация на работни събития, обучения, семинари и конференции по проект“

18 юни 2020

Логистика за реализиране на дейности по организация на работни събития, обучения, семинари и конференции по проект “Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК) и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”


Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

 18 юни 2020 | 16:03