МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Надграждане на ГИС на МВР за подпомагане дейностите по осигуряване на пътна безопасност”

12 май 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 19.05..2020 г.

Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

 12 май 2020 | 17:07