МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Поддръжка и техническо обслужване на 2 бр. автомобили на дирекция АФКОС”

07 апр 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 13.04.2020 г.

Пазарно проучване
Техническа спецификация по обособ. поз. №№ 1,2 - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

 07 април 2020 | 17:24